Gevolgen van huiselijk geweld voor de werkgever

10% van de Nederlanders heeft te maken met huiselijk geweld en 70% daarvan heeft een betaalde baan. Binnen iedere organisatie zijn er daarom mogelijk meerdere medewerkers die slachtoffer zijn.

Collega’s die slachtoffers zijn ervaren meer stress en concentratieproblemen. Zij zijn vaker te laat en gaan eerder weg, zijn minder productief, verzuimen vaker en hebben een grotere kans op baanverlies of arbeidsongeschiktheid.

Huiselijk geweld kost werkgevers jaarlijks zo’n 192 miljoen euro aan verzuimkosten.

Ca. 10-15% van het aantal ziekmeldingen is het gevolg van huiselijk geweld.

Meer dan de helft van slachtoffers van huiselijk geweld mist drie of meer werkdagen per maand.

Het steunen van collega’s die slachtoffer zijn past uitstekend bij de zorg die werkgevers hebben voor het welzijn van hun medewerkers en het streven naar hun duurzame inzetbaarheid.
Er is daarom alle reden om de stichting te steunen, want…

Iedereen verdient een liefdevol thuis!

Hoe werkt u samen met de stichting?

Met alle organisaties en bedrijven die zich bij ons aansluiten maken we het samen bespreekbaar, we helpen onze collega’s die slachtoffer zijn van huiselijk geweld naar Samen vóór een liefdevol thuis.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem dat een enorme impact heeft op de slachtoffers. Wist je bijvoorbeeld dat er iedere 10 dagen (!) in Nederland een vrouw overlijdt als gevolg van huiselijk geweld?

Feiten en cijfers over huiselijk geweld

Jaarlijks worden tenminste 200.000 personen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. Met de lichtere vormen van huiselijk geweld erbij, lopen schattingen op tot bijna één miljoen slachtoffers. Het geweld blijft zich soms jaren voortslepen met alle gevolgen van dien. Vaak is het nodig dat de omgeving ingrijpt om het geweld te stoppen.

Hulp vanuit de overheid

Vanuit de overheid worden slachtoffers aangemoedigd om hulp te zoeken. Artsen, docenten, fysiotherapeuten en andere zorg- en welzijnswerkers zijn wettelijk verplicht om bij signalen van huiselijk geweld in actie te komen. De ervaring leert echter dat slachtoffers door de onduidelijkheid, onzekerheid, schaamte of angst voor ingrijpen van officiële instanties, toch vaak geen hulp zoeken. Het geweld houdt zo langer aan met alle gevolgen van dien.

Het slachtoffer en de cirkel van geweld

Een verwarrende situatie

Een huiselijk geweld situatie is voor een slachtoffer vaak verwarrend. Er zijn wel vermoedens dat er iets niet klopt in de relatie met de partner, maar het slachtoffer kan er vaak moeilijk de vinger op leggen. Dit is mede het gevolg van wisselende signalen van de partner (aantrekken versus afstoten). Daarnaast ontstaat een geweldsituatie vaak sluipenderwijs over langere periode, waardoor deze als ‘normaal’ wordt ervaren. Hierdoor ontstaat een cirkel van geweld.

De cruciale 1ste stap

Om de geweldsituatie te beëindigen is het noodzakelijk om de cirkel van geweld te doorbreken. Om die reden is de eerste stap die een slachtoffer zet om hulp te vragen tevens de belangrijkste. Hoe het slachtoffer vervolgens wordt begeleid is doorslaggevend voor het uiteindelijk beëindigen van de geweldsituatie en vooral het voorkomen dat er later weer wordt teruggegaan naar de dader en de oude situatie.

De unieke rol van de ervaringsprofessional

Goede begeleiding van de hulpverlener zijn voor het slachtoffer essentieel. Teveel druk van buitenaf om bijvoorbeeld de partner te verlaten of onbegrip werken niet, kunnen zelfs tot verdere afzondering leiden en werken daardoor averechts. 

Wat wél werkt, is slachtoffers regelmatig laten weten dat je er voor ze bent, wanneer dat nodig is. 

Begrip, vertrouwen, deskundigheid

Een ervaringsprofessional begrijpt als geen ander in welke ingewikkelde en verwarrende situatie een slachtoffer zich bevindt en hoe moeilijk het is om hulp te zoeken.

De ervaringsprofessional verheldert de situatie en gaat samen met het slachtoffer aan de slag. Zodra het slachtoffer zover is kan vanuit de eigen intrinsieke motivatie uit de geweldssituatie worden gestapt en kan aan het herstel worden begonnen.

Onze ervaringsprofessionals hebben zelf huiselijk geweld meegemaakt, zijn daarvan hersteld en zijn tevens professioneel coach of hulpverlener. Zij zijn als geen ander in staat om slachtoffers te begeleiden.

Hallo, ik ben Anita Wix

Taboedoorbreker en ervaringsprofessional op het gebied van huiselijk geweld

Na een huwelijk van 10 jaar met ernstig huiselijk geweld, heb ik er mijn missie van gemaakt om slachtoffers te helpen, want vind je ook niet, …

Iedereen verdient een liefdevol thuis!

Ik heb honderden slachtoffers gesproken en weet hierdoor dat het voor slachtoffers moeilijk is om hulp te zoeken. Schaamte (op huiselijk geweld rust nog steeds een taboe), onbegrip (‘als je wordt geslagen dan ga je toch weg’) en angst voor ingrijpen van officiële instanties (verlies van de regie over de eigen situatie) zijn belangrijke oorzaken.

Een overgrote deel van de slachtoffers heeft een baan en met dit initiatief Samen voor een Liefdevol Thuis, wil ik werkgevers op een eenvoudige en innovatieve manier vragen te helpen en voor slachtoffers het verschil te maken.

Doet u ook mee?

Anita Wix heeft het tegen jou!

Doe mee als werkgever en maak het verschil!

Samen met onze ervaringsprofessionals kunnen we jullie collega’s helpen die met huiselijk geweld te maken hebben.  Uiteraard met volledige privacy, deskundig en betrouwbaar.

In het kort:

Minder dan 1 euro p/m

Je werkt samen met Samen vóór een liefdevol thuis voor nog geen euro per personeelslid/per maand.

Samen opstaan

Schrijf uw organisatie in en samen maken we de weg vrij voor uw collega's naar hulp en herstel.

Help NU

Het welzijn van uw collega is belangrijk, maak gebruik van onze dienstverlening en bel direct 06-54662099.

Doet u ook mee?

Wilt u samen kijken hoe uw organisatie het verschil kan maken?

Laat hieronder uw gegevens achter. Wij nemen dan contact met u op!

    Wij steunen het initiatief, samen maken wij het verschil

    Uw kunt ons ook steunen met een donatie aan
    Samen vóór een liefdevol thuis. 

    Scroll naar boven
    Scroll naar top