1,2 miljoen slachtoffers van huiselijk geweld

1,2 miljoen slachtoffers van huiselijk geweld

Hoe vaak hoor ik ‘Dat valt toch eigenlijk wel mee? Ik ken echt helemaal niemand die dit mee maakt, dat komt in mijn omgeving echt niet voor. Ook op mijn werk hoor ik er nooit iets over.

Toch liegen de cijfers er niet om. Daarom blijft de noodzaak om dit enorme probleem onder de aandacht te blijven brengen en de ernst ervan tegen het licht te houden.

820.000 duizend slachtoffers huiselijk geweld

820.000 mensen die bijna dagelijks met huiselijk geweld te maken hebben. Dat geloof je toch ook bijna niet. En ik snap dat jij denkt dat het in jouw omgeving echt niet voorkomt.

Door de omvang van het probleem is de kans groot dat jij als bedrijf er ook mee te maken hebt.

Als ik naar mijn tijd terugkijk, de tijd dat ik te maken had met geweld achter de voordeur, wist niemand er iets van. In ieder geval niet de ernst ervan. Vrienden en familie zagen wel dat mijn ex partner een zogeheten kort lontje had en verbaal erg sterk was maar wat daar echt achter zat bleef voor de buiten wereld achter die voordeur.

Het is voor een slachtoffer echt heel erg moeilijk om erover te praten. Enerzijds door de angst en anderzijds en in mijn geval de meest zwaarwegende… schaamte.

Ik wilde dat het beeld van dat mooie gezin intact bleef. Dat perfecte plaatje moest absoluut het plaatje zijn wat de buitenwereld voorgeschoteld kreeg. Want wanneer anderen zouden weten dat het plaatje er in werkelijkheid heel anders uitzag dan was de kans groot dat er mensen uit ons leven vertrokken. Dat gebeurde met regelmaat.

Als we naar de cijfers kijken uit een onderzoek…

De Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld die het CBS heeft uitgevoerd op verzoek van het WODC laat de volgende cijfers zien:

8 procent van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (1,2 miljoen personen) gaven begin 2020 aan slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld in de 12 maanden voorafgaande aan de enquête. Onder huiselijk geweld vallen fysiek geweld, dwingende controle, stalking door een ex-partner of seksueel geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring, dat wil zeggen een gezins- of familielid of (ex-)partner.

Dwingende controle meest voorkomende huiselijke geweld

Fysiek geweld varieert van dreigen met lichamelijke pijn of slaan, tot poging tot verstikking. Er is sprake van dwingende controle wanneer één persoon de ander sterk domineert en controleert. Dit varieert van kleineren/vernederen of voortdurend iemands gangen nagaan, tot het verbieden van omgang met familie en vrienden. Dwingende controle kwam met 5 procent het vaakst voor, gevolgd door fysiek geweld (4 procent) en stalking door een ex-partner (1 procent).

Slachtoffers huiselijk geweld, april 2019-april 2020

Totaal (% personen van 16 jaar en ouder)

Vrouwen (% personen van 16 jaar en ouder)

Mannen (% personen van 16 jaar en ouder)

Dwingende controle

4,8

5,4

               4,2

Fysiek geweld

3,7

3,9

3,4

Stalking door een ex-partner

1,3

1,6

1

Seksueel geweld

1,1

1,7

0,6

Vrouwen zijn iets vaker slachtoffer dan mannen: 9 procent tegen 7 procent. Bij alle vormen van huiselijk geweld is de pleger vaker man dan vrouw.

Als we naar deze cijfers kijken en ook naar de verschillende vormen van geweld dan kun je daaruit concluderen dat het helemaal niet meevalt. Dat het vele malen erger is en vaker voorkomt dan we denken.

En daarom zet ik mij in om samen met bedrijven het taboe van huiselijk geweld te stoppen, door het onderwerp in de aandacht te zetten, weten de werknemers binnen een bedrijf dat er aandacht voor is en dat zij terecht kunnen voor een gesprek zonder dat er direct instanties ingeschakeld worden. Door het aanbieden van deskundige hulp zonder consequenties van je baan en ook minder ziekteverzuim. Je werknemers kunnen zonder dat het hele bedrijf het weet, werken aan hun herstel. Jij als ondernemer kan het verschil maken voor je werknemers, doorbreek samen met mij het taboe, en help mee aan Samen vóór een liefdevol thuis.

Wl jij meer weten, bel direct 06 - 5466 2099

Scroll naar boven
Scroll naar top