Het slachtoffer en de cirkel van geweld

Een verwarrende situatie

Een huiselijk geweld situatie is voor een slachtoffer vaak verwarrend. Er zijn wel vermoedens dat er iets niet klopt in de relatie met de partner, maar het slachtoffer kan er vaak moeilijk de vinger op leggen.

Dit is mede het gevolg van wisselende signalen van de partner (aantrekken versus afstoten). Daarnaast ontstaat een geweldsituatie vaak sluipenderwijs over langere periode, waardoor deze als ‘normaal’ wordt ervaren. Hierdoor ontstaat een cirkel van geweld.

De cruciale 1 ste stap

Om de geweldsituatie te beëindigen is het noodzakelijk om de cirkel van geweld te doorbreken. Om die reden is de eerste stap die een slachtoffer zet om hulp te vragen tevens de belangrijkste. Hoe het slachtoffer vervolgens wordt begeleid is doorslaggevend voor het uiteindelijk beëindigen van de geweldsituatie en vooral het voorkomen dat er later weer wordt teruggegaan naar de dader en de oude situatie.

Neem met ons contact op

Neem contact op Samen met onze ervaringsprofessionals wij kunnen je helpen. Uiteraard met volledige privacy, deskundig en betrouwbaar.

Scroll naar top