Grensoverschrijdend gedrag gebeurt overal!

Hoeveel loketten er ook zijn, hoeveel boeken vol met protocollen ook zijn geschreven, hoeveel vertrouwenspersonen je ook hebt rondlopen, het zijn allemaal middelen die pas ingezet worden als het leed al gebeurt is. En alleen wanneer eenieder zich ook écht gehoord en gezien voelt, durven we er iets over te zeggen. Het belang van een zinvolle en veilige werkomgeving is zo essentieel en wordt zo vaak onderschat. 

Wellicht en hopelijk worden we ons in Nederland veel meer bewust dat sexuele intimidatie en geweld, psychisch-emotioneel geweld zich achter heel veel voordeuren afspeelt, onder druk en intimidatie van de pleger. Met een zwijgplicht voor slachtoffers, opgelegd door plegers, net zoals zich dit afspeelt bij The Voice.

Macht zal altijd blijven bestaan, maar wat echt doorbroken moet worden is MACHTSMISBRUIK!

Binnen een bedrijf komt macht misbruik helaas nog te vaak voor, de persoon dient dan niet voor de organisatie en handelt binnen zijn macht naar eigen belang. Wanneer niemand iets durft te benoemen worden er snel grenzen overschreden. Dit kan alleen veranderen wanneer we opkomen voor elkaar en machtsmisbruik vroegtijdig gesignaleerd kan worden.

Wegkijken is: het steunen van de pleger.
Sussen is: het steunen van de pleger.
Goedpraten is: het steunen van de pleger.
De schuld en verantwoordelijkheid bij het slachtoffer leggen is:  
het steunen van de pleger. 

Slachtoffers dienen erkend en gesteund te worden ipv verantwoordelijk gemaakt te worden voor het sexuele, psychisch-emotionele geweld van plegers, zoals achter de voordeur bij The Voice gebeurt, en zoals achter heel veel voordeuren gebeurt in Nederland. 
De vraag is, maakt dat wat nu gebeurt bij The Voice Nederland wakker? Want dit gebeurt niet alleen bij The Voice. Dit gebeurt achter heel veel voordeuren.

Durf te erkennen, Durf in actie te komen.

Je ziet het niet, maar het is er wel..

zei John de Mol tegen Tim Hofman in de uitzending van Boos n.a.v. de geruchten over grensoverschrijdend gedrag (en erger) bij het programma The Voice. Deze uitspraak staat voor waar wij met stichting Samen vóór een liefdevol thuis ook voor staan.

Op veel meer plekken dan we durven denken komen dingen voor waar anderen geen weet van hebben. Geweld achter de voordeur is er daar ook één van.

Slachtoffers van welke vorm van geweld dan ook durven vaak niet te praten over wat ze meemaken. Er is een enorme angst en schaamte. Het is zo belangrijk dat er meer bewustzijn komt over de impact van geweld in de breedste zin.

Je kunt als werkgever wel denken dat het er niet is, omdat je het niet ziet of misschien ben je je er absoluut niet bewust van. Wat er nu gebeurd bij de Voice is daar een zeer pijnlijk voorbeeld van. Misschien waren er mensen die het wel zagen maar er toch voor hebben gekozen om weg te kijken. Om welke reden dan ook. Je (John de Mol ) kunt niet zeggen tegen de slachtoffers “waarom hebben ze dan niks gezegd?”

Vroegsignalering en bewustwording kan levens redden

Laten we daarom niet wegkijken en stil staan bij het feit dat ook in jouw bedrijf of organisatie medewerkers rondlopen die niet durven te praten over wat er zich thuis achter de voordeur afspeelt. Bang voor de gevolgen, voor de pleger of om niet gelooft te worden. Maar als je zwijgt bescherm je de pleger en als je praat bescherm je jezelf.

Voor de slachtoffers: de verantwoordelijkheid ligt altijd bij degene die over de grens gaat en niet bij degene die dat overkomt.

Kijk niet weg want jij kunt het verschil maken. Neem je verantwoordelijkheid als werkgever. Geef werknemers de mogelijkheid om anoniem te praten met ervaringsprofessionals. Vroegsignalering en bewustwording kan levens redden.

PS Ik wil Claudia Vroegop bedanken voor de inspiratie voor deze blog. Claudia is Leiderschap Strateeg voor CEO’s. Zij schreef eerder de blog ‘Macht zal altijd blijven bestaan, maar wat echt doorbroken moet worden is MACHTSMISBRUIK!’ In overleg met haar heb ik delen vanuit haar blog gebruikt. Wil je haar blog lezen?
https://www.theconnexion.nl/blogs/
 
Ook Franka Guiking leverde een aandeel aan deze blog. Franka is Adviseur, Coach Eigen Regie- Eigen Kracht in je complexe scheiding bij de Weerbare Omdenker.
https://www.linkedin.com/in/franka-guiking
 
 
Samen kunnen we veiligheid gaan bewerkstelligen.
Met elkaar. Dit begint bij durven horen.
Anita Wix
Krachtig Kwetsbaar
Ook jij kunt het verschil maken

Neem je verantwoordelijkheid als werkgever en neem contact met ons op

Scroll naar boven
Scroll naar top