Partner geweld is geen hyper individueel probleem

Een schoolvoorbeeld, noemt Renée Römkens de berichtgeving over het geweld tussen deze twee bekendheden, het publieke debat dat er daarna onder hun miljoenen (online) volgers en fans op gang kwam en hún reactie daar weer op. Römkens is bijzonder hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam. Partnergeweld, zegt zij, is een paradoxaal probleem. Het manifesteert zich in de privésfeer, en tegelijkertijd is het een maatschappelijk probleem.